Socialpædagogisk opholdssted Fyn

Skrøbelevhus er et socialpædagogisk opholdssted for unge mellem 17 og 23 år. Ud over ophold tilbyder vi skolegang i vores egen skole, STU (særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse) og efterværn. Vi har ni pladser på vores bo-del. Vi har i 2016 indgået et strategisk samarbejde med Solutio Gruppen med henblik på at styrke vores tilbud til den krævende del af af vores målgruppe.

Når det bliver besluttet at en ung skal bo hos os, er det fordi det ikke mere er muligt at få tingene til at fungere hvor den unge kommer fra. Det kan være at forældrene er udfordrede af misbrug eller psykiske problemer og derfor mangler det overskud der skal til for at støtte omkring en god udvikling. Det kan også være den unge selv der har forskellige former for psykiske problemer eller en adfærd der gør det nødvendigt at professionelle overtager ansvaret i en periode.
Her kan et socialpædagogisk opholdssted være både helende og støttende.

For en del unge er misbrug en del af deres udfordring – det er ikke automatisk diskvalificerende på Skrøbelevhus. Så længe vi finder det muligt at nå ind at arbejde med de bagvedliggende problemstillinger, har vi gode erfaringer med at skabe udvikling.

Oftest tages beslutning om at flytte ind hos os i et samarbejde mellem os, forældre, kommunen og den unge selv.
Opholdsstedet er placeret på Langeland nær Fyn. Hvis du er forælder kan du læse mere om hvordan det foregår her…

 • Connector.

  Opholdssted

  Vi har ni pladser til unge med psykiske, sociale eller adfærdsmæssige problemer.

  Vi arbejder professionelt med at skabe udvikling gennem nære relationer, anerkendelse og vedholdenhed. Læs mere om huset her...

 • Connector.

  Skole

  I vores skole undervises de unge med udgangspunkt i præcis hvor de er.
  Små hold og varieret, levende undervisning. Der er mulighed for afgangsprøve i alle fag.
  Læs mere om skolen her...

 • Connector.

  STU

  Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse er for de unge der ikke umiddelbart er klar til at gå videre i uddannelse eller arbejde. Et individuelt tilrettelagt forløb der arbejder hen imod at kunne tage ansvar i en selvstændig tilværelse. Læs mere om STU her...

 • Connector.

  Efterværn

  Det kan være et stort skridt at skulle stå på egne ben! Vi støtter unge i egen bolig med at få hverdagen til at fungere. Læs mere om efterværn her...