Socialpædagogisk opholdssted Fyn

Det socialpædagogiske opholdssted Skrøbelevhus blev pr. 1. januar 2018 en fuldt integreret del af Solutio Gruppen, og vi har samtidig skiftet navn til Solutio “Broen”.

Du kan læse mere om Solutio Gruppen og vores opholdssted målrettet “unge-voksne” 15-25 år på vores ny hjemmeside www.solutiogruppen.dk.

Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med vores beboere, deres familier, kommunale sagsbehandlere, Socialtilsyn og vores andre samarbejdspartnere!

Venlig hilsen
Vivi Agernem, Leder
Mobil 4058 8078

 • Connector.

  Opholdssted

  Vi har ni pladser til unge med psykiske, sociale eller adfærdsmæssige problemer.

  Vi arbejder professionelt med at skabe udvikling gennem nære relationer, anerkendelse og vedholdenhed. Læs mere om huset her...

 • Connector.

  Skole

  I vores skole undervises de unge med udgangspunkt i præcis hvor de er.
  Små hold og varieret, levende undervisning. Der er mulighed for afgangsprøve i alle fag.
  Læs mere om skolen her...

 • Connector.

  STU

  Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse er for de unge der ikke umiddelbart er klar til at gå videre i uddannelse eller arbejde. Et individuelt tilrettelagt forløb der arbejder hen imod at kunne tage ansvar i en selvstændig tilværelse. Læs mere om STU her...

 • Connector.

  Efterværn

  Det kan være et stort skridt at skulle stå på egne ben! Vi støtter unge i egen bolig med at få hverdagen til at fungere. Læs mere om efterværn her...